Category Archives: travel news

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์

หากต้องการย้อนไปดูอดีตความรุ่งเรืองของดินแดนนครปฐม หลักฐานที่ดีที่สุดนั้นอยู่ใน ‘พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์’ ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อาคารทรงไทยประยุกต์ 2 ชั้น อยู่ทางทิศใต้ขององค์พระปฐมเจดีย์ เป็นที่รวบรวมและเก็บรักษาโบราณวัตถุหายาก ตั้งแต่สมัยทราวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 12-16 ถือเป็นช่วงรุ่งเรืองของดินแดนแห่งนี้ Continue reading