Category Archives: travel news

ความร่วมกันในชุมชนของเรา

เป็นคำพูดของการต่อสู้กันแบบแพร่กระจายเพิ่มขึ้นเชื้อเพลิงในการสนทนาระดับชาติเกี่ยวกับคนผิวขาวเรียกตำรวจเกี่ยวกับคนผิวดำด้วยเหตุผลเล็กน้อยดูเหมือนรวมทั้งรอใน Starbucks ทำงานเป็นผู้ตรวจสอบที่บ้านช้อปปิ้งที่ Nordstrom แร็คและนอนในหอพัก Ivy League ห้องนั่งเล่น “มันน่ารังเกียจและน่ารังเกียจยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นที่น่ารังเกียจมาก” Continue reading

ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร หรือป่าพรุโต๊ะแดง

ป่าพรุผืนสุดท้ายของเมืองไทยที่ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำลำดับที่ 1102 ของประเทศไทยเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 โดยครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงโกลก และอำเภอสุไหงปาดี มีพื้นที่ประมาณ 120,000 ไร่ ทว่าส่วนที่สมบูรณ์นั้นเหลือเพียง 50,000 ไร่ ป่าพรุโต๊ะแดงแห่งนี้เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่าและพรรณไม้ Continue reading

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์

หากต้องการย้อนไปดูอดีตความรุ่งเรืองของดินแดนนครปฐม หลักฐานที่ดีที่สุดนั้นอยู่ใน ‘พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์’ ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อาคารทรงไทยประยุกต์ 2 ชั้น อยู่ทางทิศใต้ขององค์พระปฐมเจดีย์ เป็นที่รวบรวมและเก็บรักษาโบราณวัตถุหายาก ตั้งแต่สมัยทราวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 12-16 ถือเป็นช่วงรุ่งเรืองของดินแดนแห่งนี้ Continue reading