แนวทางในการรณรงค์ในช่วงต้นปีใหม่

การประชุมโดยมีนักการเมือง 154 คนจาก 77 พรรคครอบคลุมประเด็นต่างๆเช่นขนาดของป้ายรณรงค์และสถานที่ที่สามารถแสดงผลได้รวมทั้งสิ่งที่ได้รับอนุญาตในการรณรงค์ทางออนไลน์ นักการเมืองตั้งคำถามว่าจะสามารถแสดงถึงบุคคลภายนอกทางการเมืองได้หรือไม่ในแบนเนอร์โดยแสดงความกังวลว่าอาจเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายและส่งผลให้ฝ่ายต่างๆหันมาสลายตัว

นายปิยบรรจงแสงการกุลกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวในวันนี้ว่ากฎและระเบียบควรให้เสรีภาพมากขึ้น “แม้ว่าพวกเขาจะห้ามถ่ายภาพบุคคลภายนอก แต่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะยังคงรู้ว่าใครสนับสนุนฝ่ายใดบ้าง อย่างไรก็ตามหัวหน้า EC กล่าวว่ายังไม่มีข้อสรุปและคณะกรรมาธิการจะพิจารณาแนวคิดในวันนี้เมื่อวานและได้มีแนวทางในการรณรงค์ในช่วงต้นปีใหม่