แนวทางที่ชัดเจนและระบบจัดการปัญหา

ศูนย์เพื่อประชาชนและป่าไม้เห็นความคืบหน้าในการดำเนินนโยบายของรัฐบาล อย่างน้อยตอนนี้ก็ชัดเจนว่าต้องทำอะไรเธอพูด รัฐบาลพยายามแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยหาแนวทางที่ชัดเจนและระบบจัดการปัญหา อย่างไรก็ตามเธอเตือนว่าความซับซ้อนของปัญหาเรียกร้องให้มีการมีส่วนร่วมของประชาชนในวงกว้างขึ้น การตัดสินใจครั้งล่าสุดถูกมองโดยกลุ่มป่าไม้เพื่อดำเนินการตามวิธีการจากบนลงล่าง

ก่อนหน้านี้สำหรับผู้ที่ต้องการแปลงที่ดินเธอเห็นพ้องต้องกันว่าพวกเขาจะถูกบีบให้ออกมาตรการที่เข้มงวดกับพวกเขา โดยรวมแล้วคอร์ชอร์ไม่ควรเป็นเพียงแค่การแจกจ่ายที่ดิน ความท้าทายคือสิ่งที่เราแจกจ่ายที่ดินให้ นั่นคือเป้าหมายที่เราตั้งตาของเรา หากผู้คนสามารถร่วมมือกันได้แม้จะมีความแตกต่างและตัดสินใจใช้ประโยชน์จากที่ดินให้ได้ดีที่สุดและสามารถยืนได้ด้วยตนเองที่ดินจะไม่ถูกยึด