สาเหตุสำคัญของการดื้อยารักษาโรคมะเร็ง

ยาเคมีบำบัดตัวแรกนั้นขึ้นอยู่กับเหตุผลว่าเซลล์มะเร็งที่เติบโตอย่างรวดเร็วนั้นไวต่อความเสียหายต่อ DNA ของพวกเขามากกว่า ยาเสพติดเช่นซิสพลาตินได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างความเสียหายให้กับดีเอ็นเอทำให้เครื่องจักรที่ใช้ในการทำสำเนาแบบอ่อนไหวมักจะได้รับการคัดลอกแต่ละเส้นไปยังแผงลอย หากการจำลองแบบดีเอ็นเอหยุดชะงักนานเกินไปการแบ่งเซลล์หยุดและเซลล์ตาย

กลยุทธ์นี้โหดร้ายและมีประสิทธิภาพแม้ในบางกรณี แต่ในระยะยาวมันมักล้มเหลวเนื่องจากเซลล์มะเร็งหาวิธีที่จะเพิ่มจำนวนได้แม้จะมีความเสียหายของ DNA เซลล์มะเร็งมักสลับเครื่องจักรการจำลองแบบความเที่ยงตรงสูงซึ่งมักจะทำการคัดลอกด้วยการแทนที่อย่างเลอะเทอะเพื่อปกปิดรอยโรคและเดินหน้าต่อไปเป็นผลให้เซลล์อยู่รอด แต่มีการกลายพันธุ์ใน DNA ของพวกเขา เนื่องจากกระบวนการนี้เรียกว่าการสังเคราะห์ translesion เป็นสาเหตุสำคัญของการดื้อยารักษาโรคมะเร็งจึงกลายเป็นพื้นที่สำคัญของการศึกษาวิจัยมะเร็ง นักวิทยาศาสตร์ได้ระบุโปรตีนสำคัญที่เกี่ยวข้องชื่อ Rev1 และหยุดชะงักด้วยวิธีการทางพันธุกรรมงานที่ทำในห้องทดลองความพยายามที่จะทำเช่นเดียวกันกับโมเลกุลขนาดเล็กไม่เคยประสบความสำเร็จอย่างน่าจะเป็นเพราะโปรตีนขาดกระเป๋าที่เห็นได้ชัดว่ายาที่มีศักยภาพสามารถใช้ประโยชน์ได้