สภาล่างมาเลย์ไฟเขียวลดอายุผู้เลือกตั้งเหลือ 18 ปี

สภาล่างมาเลเซียเห็นชอบลดเกณฑ์อายุขั้นต่ำผู้มีสิทธิเลือกตั้งเหลือ 18 ปี การเปลี่ยนแปลงนี้ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลหัวปฏิรูป จะทำให้คนรุ่นใหม่มาเลเซียมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นหลายล้านคน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาเลเซีย ลงมติเห็นชอบร่างกฎหมายลดเกณฑ์อายุขั้นต่ำผู้มีสิทธิเลือกตั้งจาก 21 ปีบริบูรณ์ในปัจจุบันมาอยู่ที่ 18 ปีบริบูรณ์

อย่างไรก็ตาม ยังต้องมีการอภิปรายและผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาก่อนจึงจะมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย นายกรัฐมนตรีมหาธีร์ โมฮัมหมัด วัย 94 ปี กล่าวต่อสภาผู้แทนฯ ก่อนการลงมติร่างกฎหมายว่า คนรุ่นใหม่ในมาเลเซียตื่นตัวเรื่องการเมืองมากกว่าในอดีต ความเคลื่อนไหวนี้จะทำให้พวกเขามีโอกาส พื้นที่ และเสียงในการออกแบบประชาธิปไตยของประเทศผ่านการเลือกตั้ง