สปสช.-ธ.ก.ส.มอบที่นอนลมดูแลผู้สูงอายุ

สปสช. ร่วมกับ ธ.ก.ส. มอบที่นอนลมแก่ผู้ป่วยสูงอายุติดบ้านติดเตียง ลดปัญหาแผลกดทับ เพื่อให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น และหวัง อปท.สร้างเครือข่ายร่วมกันดูแลผู้ป่วย

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. พร้อมด้วยนายกษาปณ์ เงินรวง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่ อบต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม มอบที่นอนลมให้แก่นางจู มัดถาปะตัง อายุ 68 ปี ผู้สูงอายุ ป่วยสมองเสื่อม แขนขาอ่อนแรง มีปัญหาแผลกดทับมานานถึง 5 เดือน โดยการมอบที่นอนลมนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง สปสช. และ ธ.ก.ส. ที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเกษตรกร ให้มีความสุข ร่างกายแข็งแรง ส่งผลให้สุขภาพการเงินดีด้วย

โดยการดูแลช่วยเหลือนี้ ใช้กระบวนการดูแล Care Giver ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ช่วยให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับบริการด้านสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช. ในรูปแบบของกองทุนบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ให้ท้องถิ่น ทั้งเทศบาล และ อบต. ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 5,000 บาท/คน/ปี โดยพื้นที่ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม มีผู้ป่วยสูงอายุอยู่ในภาวะพึ่งพิง รวม 37 คน และต้องใช้งบประมาณในการดูแลทั้งสิ้น 185,000 บาท.