มาเลเซียพยายามกำจัดขยะพลาสติกที่ส่งเข้ามาทางเรือ

มาเลเซียกำลังเจรจาต่อรองกับประเทศต่าง ๆ ที่ส่งขยะพลาสติกมายังมาเลเซีย เพื่อให้นำขยะเหล่านี้กลับไป พร้อมกันนั้นได้งดเว้นค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บสินค้าเพื่อจำกัดขยะในตู้สินค้าหลายร้อยตู้ที่ตกค้างอยู่ที่ท่าเรือทั่วประเทศมานานหลายเดือนแล้ว

เมื่อปีที่แล้ว มาเลเซียกลายเป็นประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางอันดับ 1 ของการส่งขยะพลาสติกของต่างประเทศมาทิ้ง หลังจากที่จีนสั่งห้ามการนำเข้าขยะเหล่านี้ เจ้าหน้าที่ของท่าเรือและของรัฐบาลมาเลเซียกล่าวว่า มาเลเซียเพิ่มมาตรการในการตรวจสอบหลังจากตู้สินค้าที่บรรจุขยะถูกส่งเข้ามาประเทศอย่างต่อเนื่องและได้สกัดตู้สินค้าที่ดูเหมือนจะนำขยะเข้ามาทิ้งในประเทศ เจ้าหน้าที่ด้านสิงแวดล้อมกล่าวว่า ตู้สินค้ากว่า 300 ตู้ที่เต็มไปด้วยขยะพลาสติกจากญี่ปุ่น ฮ่องกง ยุโรป แคนาดาและสหรัฐ ถูกยึดไว้ที่ท่าเรือในรัฐปีนัง บางประเทศตกลงในหลักการในการที่จะนำขยะกลับไปรวม 200 ตู้ และขณะนี้กำลังหาวิธีการในการส่งกลับ ในขณะเดียวกัน มีตู้สินค้ามากกว่า 100 ตู้ที่ถูกยึดไว้ที่ท่าเรือกูชิง บนเกาะบอร์เนียว และบางส่วนกำลังอยู่ในกระบวนการส่งคืนประเทศต้นทาง