ปราสาทหินพิมาย พุทธสถานโบราณที่ใหญ่ที่สุดในไทย

ครอบครัวข่าว 3 พาเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย หรือ ปราสาทหินพิมาย พุทธสถานในนิกายมหายานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ สันนิษฐานว่า ปราสาทหินพิมาย สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าศรีชัยวีรวรมัน กษัตริย์แห่งอาณาจักรขอม เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 16-17 หลังจากนั้นมีการบูรณะและก่อสร้างเพิ่มเติมกันเรื่อยมาในสมัยของกษัตริย์ขอมหลายพระองค์

เชื่อกันว่า การก่อสร้างของปราสาทหินพิมาย สร้างขึ้นตามความเชื่อเกี่ยวกับสวรรค์ และโลกมนุษย์ พื้นที่ปราสาทหินพิมาย จึงมีลักษณะคล้ายกับเขาพระสุเมรุ มีองค์ปราสาทหินพิมาย ซึ่งอยู่ใจกลางของเทวสถาน เป็นเสมือนทางเชื่อมระหว่างโลกกับสวรรค์

ก้าวแรกที่ปราสาทหินพิมาย เราจะได้สัมผัสกับความงดงามของสถาปัตยกรรม ขอมโบราณ อาคารด้านหน้าจะเป็นหอเปลื้อง ใกล้กันจะเป็นสะพานนาคราช ปราการด่านแรกที่ได้รับสัมผัสเมื่อเยือนปราสาทหินพิมาย โดยสะพานนาคราชแห่งนี้ จะมีหินแกะสลักรูปพญานาค และรูปแกะสลักสิงห์ ตั้งอยู่ด้านหน้าซุ้มประตู ซึ่งเป็นส่วนหน้าของปราสาท ซึ่งเชื่อกันว่า เป็นการเชื่อมต่อของโลกมนุษย์กับสวรรค์

ผ่านจากบริเวณนี้ไป จะเข้าสู่ซุ้มประตูและกำแพงชั้นนอก หรือ โคปุระ ก่อด้วยหินทราย มี 4 ด้านลักษณะเดียวกัน เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า บริเวณซุ้มประตูด้านทิศตะวันตกมีทับหลังชิ้นหนึ่งสลักเป็นรูปชบวนแห่พระพุทธรูปนาคปรกที่ประดิษฐานเหนือคานหาม

ถัดไปเป็นซุ้มประตูและกำแพงชั้นใน หรือ ระเบียงคต ล้อมรอบปรางค์ปราสาทองค์ประธาน เดินทะลุกันได้ทั้ง 4 ด้าน ปรางค์ประธาน ตั้งอยู่กลางลาน ภายในระเบียงคต เป็นศูนย์กลางของปราสาทหินพิมาย ภายในมีประติมากรรมหินทรายจำหลักเป็นรูปประติมากรรมฉลององค์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งเป็นองค์จำลอง เรียกว่าปรางค์พรหมทัต โดยองค์จริงเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมาย

สำหรับอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 07.30-18.00 น. ค่าเข้าชม ชาวไทยคนละ 10 บาท ชาวต่างประเทศคนละ 40 บาท

ขอบคุณข้อมูล จาก ch3