ทษช.เสนอ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ เป็นแคนดิเดตนายกฯ

ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช หัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) เผยคณะกรรมการบริหารพรรค มีมติเสนอ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี หนึ่งเดียวของพรรค และได้เข้ายื่นบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคฯ ต่อ กกต. แล้ว โดยขั้นตอนต่อจากนี้อยู่ระหว่างรอ กกต. ตรวจสอบคุณสมบัติ ยืนยันพรรคดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

หัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ เผยกรรมการบริหารพรรคมีความเห็นว่า พระองค์ทรงมีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสม อีกทั้งที่ผ่านมา ทรงจัดตั้งโครงการทูบีนัมเบอร์วันเพื่อจูงใจให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด โดยเสด็จไปทั่วประเทศจึงได้เห็นความทุกข์ยากของประชาชนและอยากมีส่วนช่วยเหลือให้คนไทยหลุดพ้นจากความยากจน โดยทรงมีพระเมตตาตอบรับเป็นนายกรัฐมนตรีในบัญชีของพรรค และพร้อมที่จะเข้ามาทำหน้าที่ เนื่องจากมีพระประสงค์จะช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชนด้วยกัน ด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ที่สำคัญคือ การสร้างความสามัคคีปรองดองให้คนในชาติ

โดยพรรคไทยรักษาชาติจะน้อมรับนโยบายต่างๆ ของทูลกระหม่อมฯ มาปฏิบัติอย่างเต็มกำลังความสามารถ ส่วนพระองค์จะร่วมหาเสียงเลือกตั้งด้วยหรือไม่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพระองค์