ความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูง 2 โครงการแรก

โครงการรถไฟความเร็วสูง เมกะโปรเจกต์ที่กำลังได้รับการจับตามากที่สุด เนื่องจากเป็นระบบคมนาคมใหม่ ที่เชื่อว่าจะมีส่วนขับบเคลื่อนเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวหลายภูมิภาค วันนี้จะพาไปอัพเดต 2 โครงการแรกที่เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ

ความคืบหน้าภาพรวม โครงการรถไฟความเร็วสูง ความร่วมมือไทย-จีน เฟสที่ 1 ระยะทาง 3.5 กม. สถานีรถไฟกลางดง-ปางอโศก ปัจจุบันอยู่ที่ 7% โดยกรมทางหลวงเตรียมงานเคลียร์เขตทาง และวัสดุก่อสร้างคันดินยกระดับ ฐากรากรถไฟ มูลค่างาน 371 ล้านบาท เกือบ 100% ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย คาดว่าหลังได้รับโอนเงินค่าก่อสร้างจากการรถไฟในสัปดาห์หน้า จะเริ่มงานก่อสร้างได้ทันที

ทั้งนี้ ความสำคัญของโครงการรถไฟไทย-จีน ที่เริ่มเข้าสู่การก่อสร้างขณะนี้ มีผลสำคัญต่อการพัฒนารถไฟความเร็วสูงอย่างยิ่งยวด ทั้งในประเด็นการถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่วิศวกรระบบรางของไทย จนถึงการคำนวณต้นทุนในการก่อสร้าง เพื่อนำไปสู่การเตรียมข้อมูลก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเส้นอื่น ในอนาคต

ขณะที่ความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-ญี่ปุ่น เส้นทางกรุงเทพฯ-พิษณุโลก-เชียงใหม่ ล่าลุด กระทรวงคมนาคม ยืนยันเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการเดินหน้าโครงการภายในเดือนเมษายนนี้ และอยู่ระหว่างเจรจาญี่ปุ่น เรื่องเรื่องรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม และยังวางกรอบเวลาที่โครงการจะใช้ระยะเวลาศึกษาออกแบบระยละเอียด ศึกษาผลกระทบสิงแวดล้อม 2 ปี หากบรรลุผลสำเร็จจะเริ่มงานก่อสร้างในปี 2563

นอกจากนี้ ในอนาคต รัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคม ยังเตรียมผลศึกษา เพื่อดำเนินการรถไฟความเร็วสูงอีกหลายเส้นทาง คือ สู่ภาคตะวันออก เส้นทางกรุงเทพฯ-ระยอง และสายใต้ เส้นทางกรุงเทพฯ-หัวหิน-สุราษฎร์ฯ ถึงปาดังเบซาร์ด้วย.-สำนักข่าวไทย