ข้าราชการเกษตรฯ 781 ราย รับพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2560

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมชูชาติ กำภู สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ซึ่งได้มีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวมทั้งสิ้น 15,041 คน ในราชกิจจานุเบกษาแล้วนั้น

สำนักพระราชวังได้แจ้งว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา ไปยังผู้ได้รับพระราชทานโดยไม่ต้องเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทาน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงได้เห็นชอบให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นเกียรติให้กับผู้ได้รับพระราชทาน รวมทั้งเป็นการถวายพระเกียรติตามขั้นตอนปฏิบัติ โดยมีข้าราชการกระทรวงเกษตรฯที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 รวมทั้งสิ้น 781 ราย ประกอบด้วย ชั้นตรามหาปรมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 6 ราย ชั้นตรามหาวชิรมงกุฎ จำนวน 36 ราย ชั้นตราประถมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 226 ราย และชั้นตราประถมาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 513 ราย

สำนักข่าวไทย