การทำงานของสมองทางสังคมที่แตกต่างกัน

การศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายภาพสมองหลายเว็บไซต์ในวารสารจิตเวชศาสตร์อเมริกันแสดงให้เห็นว่าคนกลุ่มย่อยใช้สมองของพวกเขาแตกต่างกันเมื่อเลียนแบบใบหน้าอารมณ์ซึ่งเป็นงานที่สะท้อนความสามารถในการโต้ตอบกับสังคม ที่น่าสนใจคือผู้ที่เป็นโรคจิตเภทไม่ได้มีการทำงานของสมองทางสังคมที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนกว่าผู้ที่ไม่มีความเจ็บป่วยทางจิต

แต่ตกอยู่ในกลุ่มย่อยที่แตกต่างกันซึ่งอาจตอบสนองต่อการรักษาประเภทต่างๆ การค้นพบนี้เรียกร้องให้เกิดคำถามเกี่ยวกับวิธีการวิจัยที่พบบ่อยที่สุดในสุขภาพจิตเรารู้ว่าโดยเฉลี่ยแล้วผู้ที่เป็นโรคจิตเภทมีความบกพร่องทางสังคมมากกว่าคนทั่วไป แต่เราจำเป็นต้องใช้แนวทางที่ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าและให้ข้อมูลบอกเราว่ารูปแบบพฤติกรรมทางสมองของผู้เข้าร่วมการศึกษาของเราดูเหมือนเป็นอย่างไรปรากฎว่าความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานของสมองกับพฤติกรรมทางสังคมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหมวดการวินิจฉัยทั่วไปใน DSM-5 กลุ่มโรคกับกลุ่มที่ไม่ใช่โรคหรือ “สุขภาพ” เพื่อค้นหา biomarkers วัดทางชีวภาพของอาการสุขภาพจิต การค้นหาไบโอมาร์คเกอร์นี้เข้าใจยาก