กทม.วันนี้ค่าฝุ่น PM2.5 ทุกพื้นที่ไม่เกินค่ามาตรฐาน

ศูนย์แก้มลพิษ กทม.แจ้งสถานการณ์ฝุ่นและการดำเนินงานรอบเช้า 7ก.พ.ค่าฝุ่น PM2.5 ทุกพื้นที่ไม่เกินค่ามาตรฐานอยู่ที่ 13 –38 มคก./ลบ.ม.ประชาชนทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ 

ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานและสถานการณ์คุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. ดังนี้ 

สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า2.5 ไมครอน (PM2.5)เฉลี่ย24 ชั่วโมง พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าปริมาณฝุ่นละอองส่วนใหญ่ลดลงจากเมื่อวาน (6 ก.พ.) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 

สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า2.5ไมครอน (PM2.5)เฉลี่ย24 ชั่วโมง พื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่าตรวจวัดได้ 13–38 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) โดยมีพื้นที่ระดับสีฟ้า จำนวน 16 เขต สีเขียว จำนวน 6 เขต และสีเหลือง จำนวน 2 เขต  ได้แก่ เขตวังทองหลาง และเขตบางเขน 

ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศดีมาก–ดี ประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและท่องเที่ยวได้ตามปกติ สำหรับกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว ซึ่งหากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก แน่นหน้าอก วิงเวียนศีรษะ ควรไปพบแพทย์ 

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร คาดการณ์ว่าจะมีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่ 

ทั้งนี้จากแบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณPM2.5 ของกรมควบคุมมลพิษ คาดว่าในวันพรุ่งนี้ (8 ก.พ.)ปริมาณฝุ่น PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นบางพื้นที่ แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ เนื่องจากการดำเนินมาตรการลดฝุ่นละอองของทุกหน่วยงานอย่างเข้มข้นจะส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองลด ลงได้และจากผลการตรวจวัดและคาดการณ์ลมชั้นบนของกรมอุตุ นิยมวิทยา พบว่าวันพรุ่งนี้ (8 ก.พ.) เวลา 07.00 น. แนวโน้มกำลังลมจะอ่อนลงจากวันนี้ 

ขณะที่ในวันนี้ (7 ก.พ.) การไฟฟ้านครหลวงทำการติดตั้งระบบพ่นละอองไอน้ำบริเวณดาดฟ้าอาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่ เขตคลองเตย